Embedded Safety, security and updates

News

2016-09-19 - Modio AB nominated for Security Awards 2016

Modio is nominated in the category IT security solution of the year @ Security Awards 2016. We are very proud of our employees and our customers who helped us to get there. This shows that our embedded security solution based on automatic secure updates and open standards is best in class and makes for a great start of our expansion plans.

http://www.securityawards.se/finalister2016/

CEO Take Aanstoot.


2016-06-21 - Release 2.4

OS updates including kernel upgrade to 4.4.13.

This release adds support for:

  • ABB A43/A44 Energy meters
  • ABB B23/B24 Energy meters

Major fixes:

  • Improved data validation when setting modbus values through the API

Also, trend data has been added to the API.


2016-05-13 - Modio och Gerox utvecklar nästa generations SmartBox

Modio och Gerox fördjupar sitt samarbete och utvecklar tillsammans nästa generations SmartBox för överordnad styr och regler av undercentraler i flerfamiljshus. Parterna tecknade under våren ett samarbetsavtal med syfte att utveckla nästa generations Smart Box.

Den nya generationen SmartBox innebär ett reducerat antal elektronikkomponenter och en vidareutvecklad mjukvara med nya funktioner, därmed färre komponenter som påverkas samtidigt som robustheten ökat.

Utvecklingsarbetet har skett hos Modio i Linköping och den första installationen av nya SmartBox kommer ske i Stockholm efter sommaren.

“Vi har sedan tidigare över 50 SmartBox i drift. Den nya SmartBox-generationen blir mer lätthanterlig för våra installatörer vilket resulterar i snabbare och smidigare installation. En stor fördel är att den nya mjukvaran är bakåtkompatibel vilket gör att även våra äldre SmartBoxar kommer att få de nya funktionerna. Vi är mycket nöjda med Modios plattform!” — Säger Kari Fougman, IT-ansvarig Gerox AB.

Mer information lämnas av:

Kari Fougman
IT-ansvarig
Tel: 010-130 72 21
E-post: kari@gerox.se

Take Aanstoot
VD
Tel: 070-525 69 72
E-post: take.aanstoot@modio.se


All the news

About Modio

Modio AB is a supplier of secure, automatic and continuously updated embedded and IoT systems. One of our solutions is energy control and measuring in building automation.

It is our goal to make The Internet of Things and embedded devices secure and safe to use. We make it safe for our customers to deploy embedded devices directly on the Internet.

We have a set of tools and methods for updating of, and maintaining secure communication between embedded systems and the outside world.

We do consulting, product development and training. We specialize in the management of embedded devices, their security and deployment.

Contact us at info@modio.se for more information.

Om Modio

Modio AB levererar säkra, automatiska och kontinuerligt uppdaterade system för IoT och inbyggda applikationer. En av våra lösningar är energikontroll och mätning i fastigheter.

Det är vårt mål att göra Internet of Things och inbyggda system säkra och trygga att använda. Vi gör system som är byggda för att riskfritt kunna kopplas direkt till internet.

Vi har en serie verktyg och metoder för att uppdatera och underhålla inbyggda system, samt att säkra kommunikation mellan inbyggda system och resten av världen.

Vi erbjuder konsulttjänster, utbildningar och produktutveckling. Modio är specialister på att hantera inbyggda system, dess säkerhet och drift.

Kontakta oss på info@modio.se för mer information.

Products and Technology

Fastighetslösningar (på Svenska)
The company and our Technologies