Indoor Energy baserar sin satsning på digitalisering av fastigheter på Modio IoTOS

Indoor Energy har en tydlig vision om att ge sina kunder Sveriges mest energieffektiva fastigheter. Som ett led i detta arbete skapar man nu en digital plattform, baserad på Modios säkra och öppna IoTOS. För att komma igång snabbt har Indoor Energy valt att förvärva lösningen DRS-Live från Gerox AB och bygga vidare på denna. Även DRS-Live är baserad på Modios IoTOS.

Release v3.28

Release v3.27

Release v3.26