Lätt att hacka hus

Nyheterna idag visar att det alldeles för ofta är lätt att komma åt fastigheternas styrsystem. Detta kan resultera i skador när värmepumpar kopplas ur eller fläktar stoppas vilket inte ger den ökade kontroll som var syftet till att skaffa systemet från början.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har dock jobbat med frågorna länge och har väldigt mycket kunskap i dessa frågor. För beställare såsom fastighetsägare har MSB tagit fram en manual där man på ett enkelt sätt kan få fram vilka krav man bör ställa på sin leverantör av styrsystem.

Modio har använt denna manual som grund när vi har tagit fram vårt system.

Manualen finns att hämta på följande adress:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27425.pdf

Release v3.28

Release v3.27

Release v3.26